e-Tutor (Український): Усі учасники

Фільтри

Tема 4. Віртуальні аудиторії та вебінари

Форум Форум Інтерактивне завдання. Вебінари

Tема 5. Розробка педагогічного дизайну онлайн курсу

Завдання Завдання Е-портфоліо: Розробіть силабус для власного онлайн курсу

Тема 7. Авторське право, технічні засоби захисту авторських прав та плагіат

Завдання Завдання Завдання. Перевірка на плагіат

Форум Форум Студенти та плагіат

Тема 10. Створення ефективних наглядних засобів навчання

Завдання Завдання Інтерактивне завдання. Glogster

Тема 11. Розробка мультимедійного контенту

Завдання Завдання Е-портфоліо. Prezi

Тема 14. Забезпечення якості в дистанційному навчанні.

Завдання Завдання Е-портфоліо. Стратегія оцінювання якості вашого курсу / програми