Завдання

Тиждень Завдання Кінцевий термін здачі Прийнято відповідей Оцінка
Tема 3. Системи управління навчанням та контентом (Moodle) Інтерактивне завдання. МООС - -
Tема 5. Розробка педагогічного дизайну онлайн курсу Е-портфоліо: Розробіть силабус для власного онлайн курсу субота, 21 травень 2016, 01:55 -
Тема 7. Авторське право, технічні засоби захисту авторських прав та плагіат Завдання. Перевірка на плагіат субота, 14 травень 2016, 00:55 -
Тема 8. Е-оцінювання Е-портфоліо. Створення он-лайн екзамену субота, 11 червень 2016, 08:00 -
Інтерактивне завдання. Створення веб-квесту субота, 18 червень 2016, 08:00 -
Тема 9. Графічний дизайн Е-портфоліо. Створення зображення субота, 11 червень 2016, 08:00 -
Тема 10. Створення ефективних наглядних засобів навчання Інтерактивне завдання. Glogster субота, 18 червень 2016, 08:00 -
Тема 11. Розробка мультимедійного контенту Е-портфоліо. Prezi субота, 18 червень 2016, 08:00 -
Тема 13. Соціальні мережі та новітні технології Інтерактивне завдання №1. Google Drive субота, 25 червень 2016, 08:00 -
Інтерактивне завдання №2. Dropbox субота, 25 червень 2016, 08:00 -
Інтерактивне завдання №4. Tumblr субота, 25 червень 2016, 08:00 -
Тема 14. Забезпечення якості в дистанційному навчанні. Е-портфоліо. Стратегія оцінювання якості вашого курсу / програми субота, 2 липень 2016, 08:00 -