Завдання

Тиждень Завдання Кінцевий термін здачі Прийнято відповідей Grade
Tема 3. Системи управління навчанням та контентом (Moodle) Інтерактивне завдання. МООС - -
Tема 5. Розробка педагогічного дизайну онлайн курсу Е-портфоліо: Розробіть силабус для власного онлайн курсу Monday, 29 June 2020, 01:55 -
Завдання. Аналіз моделей педагогічного дизайну - -
Тема 6. Навчальні методи для онлайн середовища Е-портфоліо. Застосування навчальних методів та технологій у середовищі Online - -
Тема 7. Авторське право, технічні засоби захисту авторських прав та плагіат Завдання. Перевірка на плагіат Monday, 22 June 2020, 00:55 -
Тема 8. Е-оцінювання Е-портфоліо. Створення он-лайн екзамену Monday, 20 July 2020, 08:00 -
Інтерактивне завдання. Створення веб-квесту Monday, 27 July 2020, 08:00 -
Тема 9. Графічний дизайн Е-портфоліо. Створення зображення Monday, 20 July 2020, 08:00 -
Тема 10. Створення ефективних наглядних засобів навчання Інтерактивне завдання. Створення інфографіки Monday, 27 July 2020, 08:00 -
Тема 11. Розробка мультимедійного контенту Е-портфоліо. Prezi Monday, 27 July 2020, 08:00 -
Тема 12. Створення інтерактивних матеріалів Е-потрфоліо. Створення інтерактивних матеріалів - -
Тема 13. Соціальні мережі та новітні технології Інтерактивне завдання №1. Google Drive Monday, 3 August 2020, 08:00 -
Інтерактивне завдання №2. Dropbox Monday, 3 August 2020, 08:00 -
Тема 14. Забезпечення якості в дистанційному навчанні. Е-портфоліо. Стратегія оцінювання якості вашого курсу / програми Monday, 10 August 2020, 08:00 -