Загальні форуми

Форум Опис Дискусії
Новостной форум
Главные новости и объявления
0

Навчальні форуми

Тиждень Форум Опис Дискусії
Тема 1. Засади електронного навчання: Основні концепції Інтерактивне завдання #2. Викладання на відстані чи очно?

Iнтерактивне завдaння #2. Викладання на відстані чи очно?Для цього завдання, будь-ласка, виконайте наступне:

1. Обговоріть переваги та недоліки дистанційної освіти проти традиційної освіти.

2. Окресліть ваші персональні преференції та поясніть ваш вибір.

0
Tема 2. Теорії онлайн навчання Електронне портфоліо. Мої улюблені навчальні методи та техніки

Яким навчальним методам та технікам ви зазвичай віддаєте перевагу в своїх традиційних курсах? Котрий метод чи техніка можуть бути адаптовані до он-лайн курсів та як? Будь-ласка надайте детальну інформацію, яка базується на власному розумінні теми.

0
Е-портфоліо. Педагогічні школи в он-лайн навчанні

Наведіть приклади реальних (власних чи Ваших колег) навчальних матеріалів (лекція, завдання тощо), де застосовуються принципи біхевіористського, когнітивного, конструктивістського та коннективістського підходу до навчання он-лайн (додатково див. Theory and Practice of Online Learning, Terry ...

0
Tема 3. Системи управління навчанням та контентом (Moodle) Інтерактивне завдання: роздуми про зручність систем управління навчанням та контентом

Iнтерактивне завдання: роздуми про зручність систем управління навчанням та контентом

Наскільки Moodle вам здається зручним у використанні? Враховуючи функції та інтерфейс системи, будь-ласка покритикуйте зручність Moodle (легкість використання, навігація, зовнішній вигляд інше.)

0
Tема 4. Віртуальні аудиторії та вебінари Інтерактивне завдання. Вебінари

Якими системами для проведення відеоконференцій Ви користуєтесь (користувались)? Розкажіть колегам про їх переваги та недоліки при використанні у дистанційному навчанні.

0
Обговорення: Що краще? Віртуальні аудиторії чи вебінари?

Обговорення: Що краще? Віртуальні аудиторії чи вебінари?

Розкажіть про свій досвід проведення різних лекцій онлайн. У якому типі для вас більше переваг і чому?

0
Тема 7. Авторське право, технічні засоби захисту авторських прав та плагіат Студенти та плагіат

Ми чaсто зyстрiчaємося y своїй педaгогiчнiй прaктицi з ситyaцiєю, коли стyденти y реферaтaх, кyрсових, дипломних тa iнших видaх робiт використовyють чyжi роботи, не роблячи  нiяких посилaнь - використовyють плaгiaт. При цьомy вони не бaчaть нiчого погaного в тaкiй прaктицi. "Я повнiстю погоджyюсь...

1
Використання програмного забезпечення для перевірки та плагіат

1. Наскільки ваші власні навчальні матеріали є оригінальними? Що ви думаєте про "самоплагіат"?

2. Яким програмним забезпеченням для перевірки на плагіат ви користуєтесь? У чому його переваги та недоліки?

0
Тема 8. Е-оцінювання Обговорення: Переваги та недоліки онлайн оцінювання

Будь ласка, обговоріть переваги та недоліки процесу оцінювання онлайн. Запропонуйте альтернативні рішення для вирішення зазначених проблем або запропонуйте ефективні рішення з прикладами.

0
Тема 9. Графічний дизайн Навіщо нам потрібний графічний дизайн?

Що ви думаєте про графічний дизайн та його можливості? Навіщо нам потрібний графічний дизайн? Дайте відповіді на ці запитання з огляду на свій професійний досвід.

0
Тема 11. Розробка мультимедійного контенту Дискусія. Коли використовувати текст, зображення, відео, анімацію?

На вашу думку, у яких випадках потрібно використовувати текст, зображення, відео, анімацію в освітньому середовищі? Як на вибір впливає аудиторія, тема, мета заняття?

0
Тема 13. Соціальні мережі та новітні технології Обговорення. Соціальні мережі в освіті

Якщо ви плануєте активніше застосовувати соціальні мережі у навчальному процесі, зайдіть на http://socialmediaforeducation.org/ та ознайомтесь з ідеями, як запровадити навчальні вправи за допомогою соціальних мереж. Розробіть "навчальну вправу" чи опишіть конкретну навчальну ситуацію із ...

1
Тема 14. Забезпечення якості в дистанційному навчанні. Обговорення. Чинники, що впливають на якість

Які фактори можуть забезпечити якість у онлайн навчанні? Як можна забезпечити стійкість цих факторів?

0