Е-портфоліо. Педагогічні школи в он-лайн навчанні

Наведіть приклади реальних (власних чи Ваших колег) навчальних матеріалів (лекція, завдання тощо), де застосовуються принципи біхевіористського, когнітивного, конструктивістського та коннективістського підходу до навчання он-лайн (додатково див. Theory and Practice of Online Learning, Terry Anderson & Fathi Elloumi, p. 6-22). Розмістіть матеріал на фoрумі для обговорення.

(Немає тем для обговорення)